Ikvienam iespēja apmeklēt apmācības, kas palīdzēs strādāt pie sava talanta izaugsmes un attīstības

Ikvienam iespēja apmeklēt apmācības, kas palīdzēs strādāt pie sava talanta izaugsmes un attīstības

Katrā no mums slēpjas kāds apslēpts talants – tās ir spējas darīt kādu lietu labāk par citām, taču nereti mēs nezinām, kā to attīstīt un kur gūt motivāciju. Taču talants vēl joprojām ir vērtība un tā atklāšana vai mērķtiecīga attīstīšana var atvērt daudzus ceļus gan personīgajā, gan karjeras izaugsmē.

Talantu attīstības un karjeras izaugsmes veicināšanai ikviens ir aicināts apmeklēt pašattīstības meistarklasi “Savu talantu noteikšana un attīstība”, kas norisināsies 17. oktobrī.

Seminārs palīdzēs attīstīt savu intuīciju, spējot ieplānot un noteikt sev piemērotāko darbības virzienu radošumam un savu mērķu sasniegšanai. Apmācībām iespējams pieteikties šeit!

Semināra mērķis ir sniegt dalībniekiem vērtīgus, praktiskus padomus, kas viņiem palīdzētu strādāt pie sava talanta izaugsmes un attīstības.

Meistarklasē tiek izmantota integrāla (daudzpusīga) pieeja, kas apvieno psiholoģiju, psiho-fizioloģiju un transpersonālo psiholoģiju, un tiek izmantoti pārbaudīti paņēmieni: vingrinājumu sinerģiskums (vingrinājumi papildina viens otru), vingrinājumu sadalīšana elementos, kas atvieglo to apgūšanu, zinātnes atsauces, vingrinājumu pakāpeniskums ar laika atstarpi apgūtā nostiprināšanai.

Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99.

Plašāka informācija par apmācībām šeit: http://registreties.lv/talantu-attistiba.