Apmācību grafiks

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Reģistrējies biznesa apmācībām ar līdzfinansējumu.

Šobrīd pieaugušo profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana notiek attālināti, tādēļ pagaidām visas plānotās apmācības tiek organizētas tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu, vai arī neklātienē.

Apmācību programma: KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI PERSONĀLA VADĪTĀJIEM. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 119 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 89 + PVN. Sākums – 19. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/kvalifikacijas-celsanas-kursi-personala-vaditajiem

Intensīvās divu dienu biznesa apmācības: PERSONĀLA VADĪTĀJU SKOLA. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Sākums – 19. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/personala-vaditaju-skola

Praktiskais seminārs uzņēmumiem un valsts, pašvaldību iestādēm: DOKUMENTU PĀRVALDĪBA. DOKUMENTU KLASIFIKĀCIJAS SHĒMAS UN LIETU NOMENKLATŪRAS IZSTRĀDE​. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Semināra norise – 19. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/dokumentu-parvaldiba-lietu-nomeklatura

Intensīvais biznesa apmācību seminārs – “Praktiskā mārketinga stratēģija garantētiem pārdošanas rezultātiem”.. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai 59 + PVN. Apmācību sākums – 19. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/praktiska-marketinga-strategija

Apmācību programma: KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI LIETVEŽIEM. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 74 + PVN. Sākums – 20. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/kvalifikacijas-celsanas-kursi-lietveziem

Praktiskais lietvedības seminārs: “DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UZ 01.01.2021.” Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 44 + PVN. Semināra norise – 20. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/dokumentu-parvaldiba

Biznesa apmācību sesija – Kā izveidot sekmīgu biznesu no nulles – ar ko sākt un kā nodrošināt tā veiksmīgu izaugsmi ar katru nākamo mēnesi. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 119 + PVN. Semināra norise – 20. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/ka-izveidot-sekmigu-biznesu

Praktiskais seminārs visiem lietvežiem un personāla vadītājiem: LIETVEDĪBAS PAMATI PERSONĀLA VADĪTĀJIEM. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Semināra norise – 21. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/lietvediba-personala-vaditajiem

Aktuāls seminārs visiem uzņēmumiem: Kā sakārtot transporta grāmatvedību un nodrošināt precīzu uzskaiti. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Semināra norise – 21. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/transporta-gramatvediba

Intensīvais divu dienu apmācību cikls: PERSONISKĀS EFEKTIVITĀTES TRENIŅŠ. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Sākums – 24. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/personiskas-efektivitates-trenins

Praktiskais seminārs: AKTUĀLAIS DARBA TIESĪBĀS – DARBA LIKUMA PRAKTISKA PIELIETOŠANA IKDIENĀ UN TĀS PROBLEMĀTIKA. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 44 + PVN. Semināra norise – 24. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/darba-tiesibu-seminars

Praktiskais seminārs lietvežiem, biroja vadītājiem un arhivāriem: ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Semināra norise – 25. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars

Aktuāls darba tiesību praktiskais seminārs: Uzteikumi. Problēmas un risinājumi, pārtraucot darba līgumu ar darbinieku. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Semināra norise – 25. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/uzteikumi

Praktiskais seminārs: Uzņēmuma klientu obligātā izpēte, risku noteikšana, patiesā labuma guvēji, jauni sodi un starptautisko sankciju ievērošana. Sliekšņa deklarācija. Jauni grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumā. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 44 + PVN. Semināra norises laiks – 26. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/NILL-likums

Praktiskais seminārs – “Kas katram uzņēmumam jāzina un jāievēro par fizisko personu datu apstrādi, lai netiktu pakļauts soda sankcijām”. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Sākums – 26. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/personas-datu-aizsardziba

Stresa vadīšanas treniņš – meistarklase: Praktiskas tehnikas un ieteikumi stresa noturības paaugstināšanai darba un privātajā vidē. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Sākums – 26. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/stress-un-izdegsana

Praktiskais seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem: ELEKTRONISKIE DOKUMENTI – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 44 + PVN. Semināra norise – 27. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/e-dokumentu-seminars

Apmācību programma: KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI BIROJA VADĪTĀJIEM. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 199 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 89 + PVN. Sākums – 31. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/kvalifikacijas-celsanas-kursi-biroja-vaditajiem

Intensīvās divu dienu biznesa apmācības: BIROJA VADĪTĀJU SKOLA. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN, APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Sākums – 31. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/biroja-vaditaju-skola

Praktiskais vienas dienas seminārs – Grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana lauksaimniecībai. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Sākums – 31. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/nodoklu-piemerosana-lauksaimniecibai

Praktiskais seminārs: KAS MAINĀS VALDES LOCEKĻU ATLĪDZĪBAS IZMAKSĀ? VALDES LOCEKĻU NAUDAS IZDEVUMI UN DARBĪBA UZŅĒMUMĀ. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Semināra norise – 2. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/valdes-locekli

Praktisks seminārs – Jaunais Grāmatvedības likums. Ar ko tas atšķiras no iepriekšējā likuma? Uz ko jāgatavojas grāmatvedim? Kādas jaunas prasības tas nosaka uzņēmumam? Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 44 + PVN. Semināra norise – 3. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/gramatvedibas-likums

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM – praktiskais semināru cikls. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 149 + PVN, APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 99 + PVN. Sākums – 7. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/kvalifikacijas-celsanas-kursi-gramatveziem

Praktiskais vienas dienas seminārs: GRĀMATVEDĪBAS METODIKA UN IZMAIŅAS. KĀ PAREIZI PLĀNOT UN ĪSTENOT GRĀMATVEDĪBAS POLITIKU UZŅĒMUMĀ, IESTĀDĒ UN BIEDRĪBĀ. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 44 + PVN. Semināra norise – 7. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/gramatvedibas-metodika

Kvalifikācijas celšanas un prasmju pilnveidošanas kurss vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem – NO VADĪTĀJA PAR LĪDERI! Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Semināra norise – 7. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/no-vaditaja-par-lideri

Praktiskais seminārs: “Darba tiesības personāla speciālistiem, grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem”. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Semināra norise – 8. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/darba-tiesibas

Praktiskais seminārs: DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA – KAS GRĀMATVEDIM PAR TO JĀZINA, ĪPAŠI KRĪZES LAIKĀ.. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 44 + PVN. Semināra norise – 9. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/darba-tiesibas-un-aizsardziba

Interaktīvais trīs dienu apmācību kurss: IZCILAS KLIENTU APKALPOŠANAS SKOLA. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Sākums – 7. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/izcilas-klientu-apkalposanas-skola

Grāmatvedības un nodokļu jaunumu apmācību kurss: GRĀMATVEDĪBAS AKADĒMIJA: grāmatvedības uzskaites un nodokļu jaunumi, to optimizācijas iespējas jeb kā grāmatvedim kļūt par uzņēmuma vērtīgāko darbinieku. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN, APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 79 + PVN. Sākums – 10. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/gramatvedibas-akademijas-intensivais-kurss

Praktiskais seminārs: KĀ PAREIZI PLĀNOT UN ĪSTENOT GRĀMATVEDĪBAS POLITIKU UZŅĒMUMĀ. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Semināra norise – 10. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/gramatvedibas-politika-uznemuma

Praktiskais seminārs: VISS PAR DEBITORU PARĀDU ATGŪŠANU ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ. PVN, UIN U.C. ATMAKSAS IESPĒJAS NO ŠAUBĪGIEM UN BEZCERĪGIEM DEBITORIEM.. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 44 + PVN. Semināra norise – 14. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/debitoru-paradu-atgusana

Praktiskais seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem: LIETVEDĪBAS PAMATI BIROJA VADĪTĀJIEM.. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 44 + PVN. Semināra norise – 15. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/lietvedibas-pamati

Praktiskais seminārs: GRĀMATVEDĪBAS UN NODOKĻU JAUTĀJUMI KRĪZES APSTĀKĻOS – KĀ RĪKOTIES, LAI IZMANTOTU VISAS ATBALSTA IESPĒJAS.. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 44 + PVN. Semināra norise – 16. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/nodoklu-risinajumi

Aktuāls praktiskais seminārs – “Darījumi skaidrā naudā – iespējamie riski un soda sankcijas. Kases aparātu, biļešu un kvīšu lietošana”.. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 44 + PVN. Semināra norise – 21. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/skaidras-naudas-darijumi

Praktiskais trīs dienu apmācību cikls: No idejas līdz rīcībai – lēmumu pieņemšanas psiholoģija.. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Apmācību sākums – 21. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/lemumu-pienemsanas-psihologija

Praktiskais vienas dienas apmācību kurss – “HACCP principi pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēmā”. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 44 + PVN. Semināra norises laiks – 22. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/haccp

Praktiskais grāmatvedības apmācību kurss: GRĀMATVEDĪBAS PAMATI (BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM) – TIEM, KURI VĒLAS SPERT PIRMO SOLI UZ JAUNU PROFESIJU UN PANĀKUMIEM KARJERĀ. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Sākums – 10. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/gramatvedibas-pamati-iesacejiem

Svarīgi, lai nekad neaptrūktos vēlme mācīties un vairot savas zināšanas, profesionālās prasmes un personības iemaņas. Tad arī darbi sokas daudz labāk!

Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: info@seminari.lv