Uzņēmumu grāmatveži izrāda pastiprinātu interesi par eiro grāmatvedības un nodokļu informācijas abonementu

Uzņēmumu grāmatveži izrāda pastiprinātu interesi par eiro grāmatvedības un nodokļu informācijas abonementu

Uzņēmumu grāmatveži izrāda pastiprinātu interesi par eiro grāmatvedības un nodokļu informācijas abonementu

Tuvojoties pārmaiņām, kas skars ne tikai privātpersonas, uzņēmumu grāmatveži izrāda pastiprinātu interesi par iespēju iegādāties 6 mēnešu EIRO informācijas abonementu, kas, saņemot regulāras konsultācijas un iespēju apmeklēt dažādus seminārus, nodrošina uzņēmumam precīzu grāmatvedības uzskaiti pārejas periodā no latiem uz eiro.

Kā liecina Latvijas Bankas sniegtā informācija, Eiropas Ekonomikas un finanšu lietu padome (ECOFIN) 2013. gada 9. jūlijā pieņēmusi galīgo lēmumu par Latvijas pilntiesīgu dalību Ekonomikas un monetārajā savienībā no 2014. gada 1. janvāra, atceļot līdz šim spēkā bijušo “atliktās dalības” statusu. Vienlaikus Latvijas Bankas vēl 2005. gadā fiksētais lata kurss attiecībā pret eiro – 0.702804 – apstiprināts kā neatsaucami fiksēts pārejas kurss uz eiro (Padomes noteiktais maiņas kurss).

Pievienojoties Eiropas Savienībai 2004. gadā, Latvija, tāpat kā citas jaunās dalībvalstis, kļuva par Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) dalībnieci ar atliktu pilntiesīgu dalību līdz brīdim, kad izpildīti Māstrihtas kritēriji. 2013. gada pavasarī Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas Konverģences ziņojumi par Māstrihtas kritēriju izpildi Latvijā bija pozitīvi, un tam sekojusi Latvijas atliktās dalības EMS atcelšana.

Lai pāreja no latiem uz eiro nenestu uzņēmumam zaudējumus un pārmaiņas būtu veiksmīgas, Neilandes nodokļu konsultācijas šobrīd dod iespēju iegādāties īpašo eiro informācijas abonementu, kas darbosies no 2013. gada augusta – 2014. gada janvārim, tikai Ls 159 (ja apmaksa tiek veikta līdz 31.07., pēc tam Ls 199,-)

Konsultācijas un seminārus vadīs lektore, nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, darba pieredze VID sniedzot konsultācijas nodokļu un grāmatvedības jautājumos Jadviga Neilande, tādējādi garantējot profesionālu un kvalitatīvu informāciju.

Interesenti, kas vēlas iegādāties eiro informācijas abonementu, aicināti sazināties pa tālruni 28242360 vai rakstot uz e-pastu: neilandes.konsultacijas@e-pasts.lv